Admiterea la ACADEMIA de Politie 2018. Cand se afiseaza rezultatele Academia Alexandru Ioan Cuza.

A inceput agitatia pe forumurile unde se discuta despre subiecte precum ar fi: programa admitere Academia de Politie, Academia de Politie fara frecventa, examen admitere Academia de Politie, testare psihologica Academia de Politie.

De retinut ca inscrierile pentru admiterea la Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza Bucuresti,  încep pe data de 31 iulie 2018, iar admiterea se va face numai prin concurs.

Pentru participarea la concursul de admitere la Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza Bucuresti, toţi candidaţii sunt obligaţi să achite o taxă de înscriere la concurs, în valoare de 350 lei, cu anumite excepţii. 

rezultate subiecte admitere academia de politie alexandru ioan cuza bucuresti

Taxa se achită la prezentarea candidaţilor la sediul Academiei "Ioan Cuza", în vederea înscrierii. 

Cand se afiseaza rezultatele Academia Alexandru Ioan Cuza

Comisia de Admitere pe Facultate se întruneşte în data de 28 august 2018 şi procedează la aprecierea candidaţilor pe baza notelor înregistrate în actele/documentele depuse la dosarele de concurs ale acestora.

– Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi la examenul de
bacalaureat, până la ocuparea tuturor locurilor scoase la concurs.

– Media de admitere a fiecărui candidat este media generală obţinută la examenul de bacalaureat.

Pentru departajarea candidaţilor care obţin media de admitere egală cu cea a candidatului admis pe ultimul loc scos la concurs, se aplică succesiv următoarele criterii:

– nota obţinută la disciplina Limba şi literatura română, în cadrul examenului de bacalaureat;

– nota obţinută la disciplina (Istorie sau Matematică) la care a susţinut proba scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, în cadrul examenului de bacalaureat;

– nota obţinută la cea de-a treia disciplină la care a susţinut examenul de bacalaureat.

Rezultatele concursului de admitere la Academia de Politie Bucuresti se aduc la cunoştinţă candidaţilor prin afişare, pe liste întocmite separat pentru candidaţii admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
MAI POTI CITI