GRATUIT la tratament balnear in 2018. 60.000 de bilete la STATIUNE prin Casa Nationala de Pensii Publice.

Vesti bune pentru pensionarii care vor bilete gratuite pentru tratament balnear. Casa Nationala de Pensii Publice distribuie biletele de tratament balnear prin casele teritoriale de pensii si deconteaza costul acestora din fondurile aprobate prin Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pe anul 2018.

Astfel, in centrele de tratament balnear, proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice, este asigurat pentru anul 2018 un numar de maxim 59.527 de locuri la tratament balnear, se arata intr-un proiect de Hotarâre de Guvern aflat acum în dezbatere publica.

Pentru anul 2018, pretul maxim acceptat pentru un bilet de tratament balnear este de: 1.684 lei pentru un bilet la categoria 2 stele şi 1.764 lei pentru un bilet la categoria 3 sau 4 stele, conform prevederilor legale din Ordinul nr. 269/03.01.2018.

Preţul biletului de tratament balnear pentru anul 2018 va include tariful pentru 12 zile de tratament, se mai arată în nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern, aflat acum în dezbatere publică.
bilete tratament balnear gratuit 2018

Cel mult 15% din numărul total de bilete de tratament oferite de stat în 2018 se acordă gratuit beneficiarilor de legi speciale şi legi cu caracter reparatoriu, precum şi beneficiarilor ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, se arată în articolul 4 din proiectul de HG.

În cursul unui an calendaristic se poate elibera numai un singur bilet de tratament balnear aceluiaşi beneficiar, indiferent dacă acesta este cu plata unei contribuţii sau gratuit.

Iata si cine beneficiază gratuit de tratament balnear in 2018:
  • persoanele care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art. 22 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare;
  • persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv – zonele I şi II de expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea perimetrelor miniere;
  • pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale;
  • persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
  • persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, aprobată prin Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  • persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;
  • persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare

Cert este ca licitatia de bilete de tratament balnear se va derula on-line în SEAP, motiv pentru care toti operatorii economici interesati trebuie sa fie înregistrati în SEAP si sa detina semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat. 

Aceasta trebuie eliberata de un furnizor de servicii de certificare acreditat, în vederea semnarii documentelor care se vor încarca în SEAP de catre ofertanti.