CUVINTE GREU DE DESPARTIT IN SILABE - LISTA 85 DE CUVINTE DIFICIL DE DESPARTIT IN SILABE.

Va propunem o lista cu cateva cuvinte greu de despartit in silabe.  Nu este un concurs de despartit cuvintele in silabe. dar pana si o "vedeta" trebuie sa cunoasca aceste lucruri elementare.

Este foarte posibil sa va loviti de acest lucru la vreun examen sau la alta lucrare cu referire la despartirea cuvintelor in silabe, de aceea am ales 85 de cuvinte mai dificil pentru unii de despartit in silabe si am realizat lista de mai jos.

La final veti gasi si cateva reguli elementare ale despartirii in silabe.
 1. ab-o-ri-gen
 2. ab-ro-ga
 3. ad-op-ta
 4. ad-um-bri
 5. an-al-fa-bet
 6. an-or-ga-nic
 7. ant-arc-tic
 8. bin-o-clu
 9. de-scri-e de-spre
 10. dez-a-cord
 11. dez-ac-ti-va
  lista cuvinte greu de despartit in silabe
 12. dez-a-mă-gi
 13. dez-ar-ma
 14. dez-a-van-taj
 15. di-spe-ra
 16. drept-unghi
 17. dez-e-chi-li-bra
 18. dez-in-for-ma
 19. dez-um-fla
 20. din-a-poi
 21. hand-bal
 22. ex-a-cer-ba
 23. ex-or-bi-tant
 24. fi-ind-că
 25. gol-a-ve-raj
 26. ib-i-dem
 27. i-gno-ra
 28. in-a-bil
 29. in-de-scrip-ti-bil
 30. in-e-dit
 31.  in-e-cu-a-ţi-e
 32. in-e-fi-ca-ce in-e-gal
 33. in-e-pu-i-za-bil
 34. in-e-vi-ta-bil
 35. in-ex-pli-ca-bil
 36. in-i-mi-ta-bil
 37. in-u-til
 38. in-o-por-tun
 39. in-sig-ni-fi-ant
 40. in-u-man
 41. in-o-fen-siv
 42. in-a-bor-da-bil
 43. in-ac-cep-ta-bil
 44. in-a-dec-vat
 45. in-ad-mi-si-bil
 46. in-apt
 47. în-a-poi
 48. în-a-ri-pa
 49. în-ar-mat
 50. jert-fa
 51. man-o-pe-ra
 52. mă-ri-ni-mi-e
 53. mez-a-li-an-ţă
 54. miz-an-trop
 55. mon-o-clu
 56. ne-vral-gi-e
 57. om-o-nim
 58. par-o-nim
 59. paş-opt-ist
 60. ped-i-a-tru
 61. pen-um-bră
 62. port-ar-mă
 63. prim-or-di-al
 64. pro-gnos-tic
 65. prunc-u-ci-de-re
 66. psih-a-na-list
 67. psih-i-a-tri-e
 68. re-sta-bi-li
 69. re-strân-ge
 70. re-struc-tu-ra
 71. re-trans-mi-te
 72. sand-vici
 73. sin-o-nim
 74. sin-u-ci-de-re
 75. sub-li-ni-a
 76. sub-or-do-na
 77. sub-ur-ban
 78. tot-u-na
 79. trans-fer
 80. tran-sil-vă-nean
 81. trans-mi-te
 82. trans-por-ta
 83. trif-tong
 84. tri-unghi
 85. vârst-nic
Reguli elementare de care este bine sa va reamintiti atunci cand aveti un cuvant usor sau greu de despartit in silabe.

În succesiunea a doua vocale propriu-zise despartirea se face între cele doua vocale: Gra-al, a-e-ri-an, a-ici, a-or-ta, a-u-zi; be-ha-it, lin-ga-ul; bo-re-al, a-le-e, de-ic-tic, le-o-nin, le-ul; u-ri-as, pom-pi-er, fi-in-ta, fa-ni-on, ca-fe-gi-ul; hî-rî-it, pî-rî-ul; cro-at, po-et, cro-im, al-co-ol, o-ul; po-lu-a-re, con-ti-nu-a, du-et, ha-la-du-ind, a-fec-tu-os, con-ti-nu-u; ke-ny-an, dan-dy-ul etc.

În succesiunea vocala + semivocala + semivocala + vocala despartirea se face înaintea primei semivocale, deci înaintea triftongului postvocalic: cle-ioa-sa, cre-ioa-ne etc.

Daca exista o singura consoana între vocale despartirea se face înaintea consoanei: a-bil, re-ce, ve-cin, po-dis, a-fis, le-ge, le-gic, o-lea-ca, lu-na, soa-re, ca-sa, ra-zei etc.
MAI POTI CITI