CONCURS lunar cu premii al Clubului TV Paprika. Regulament castigatori premii lunare.

Conform regulamentului organizatorul va anunța lunar concursul cu premii al Clubului TV Paprika pe pagina principală a Clubului, în data de 1 a fiecărei luni. 

Jocul cu premii Clubul TV Paprika se desfășoară până în data de 26 a fiecărei luni, extragerea având loc în prima zi lucrătoare care urmează după data de 26 a lunii.

În timpul Jocului, utilizatorii vor fi notificați cu privire la detaliile Jocului lunar și prin buletinul informativ trimis de Clubul TV Paprika, buletin informativ care va fi trimis de către Organizator membrilor înregistrați ai Clubului TV Paprika până în data de 22 a fiecărei luni.

Premiul va fi prezentat în termen de 30 de zile de la confirmarea la timp de către Câștigător (sau de către Câștigătorul înlocuitor), la ora și în locul convenite cu Câștigătorul jocului TV Paprika (sau cu Câștigătorul înlocuitor).
regulament castigatori concurs clubul tv paprika

Dacă Premiul NU poate fi prezentat Câștigătorului (Câștigătorului înlocuitor) din motive imputabile Câștigătorului (Câștigătorului înlocuitor), Câștigătorul (Câștigătorul înlocuitor) nu va mai avea dreptul la Premiu și nu va putea să formuleze nicio pretenție în legătură cu acesta față de
Organizator.

Toți Câștigătorii (Câștigătorii înlocuitori) concursului TV Paprika vor coopera cu Organizatorul pentru a asigura că Premiile pot fi prezentate potrivit prevederilor de mai sus.

Participanții confirmă că, prin participarea la Joc, acceptă prezentele Reguli ale Jocului TV Paprika.

Premiile sunt netransferabile și nu pot fi transformate în bani. Impozitul pe venit aferent Premiilor va fi plătit de Organizator, dar orice alte costuri vor fi suportate de Participant.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru Premii; orice pretenții privind premiile pot fi formulate de Câștigător împotriva producătorului/distribuitorului produsului, în conformitate cu cadrul legal.
MAI POTI CITI