Simona Maya Teodoroiu: Biografie noul Judecator CCR din partea PSD - fost secretar de stat in Ministerul Justitiei

BIOGRAFIA SIMONA-MAYA TEODOROIU.  Propunerea PSD pentru functia de judecator la Curtea Constitutionala, Maya Teodoroiu, a fost aprobata de Senat, miercuri 18 februarie, în locul lui Toni Grebla, care a demisionat din aceasta functie.

CV OFICIAL Maya Teodoroiu

INFORMATII PERSONALE

Nume Simona-Maya TEODOROIU - varsta 37 de ani

EXPERIENTA PROFESIONALA & ACTIVITATE DIDACTICA

• Din februarie 2000 pâna în prezent
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA), Strada Povernei, Sector 1, Bucuresti, România

• Tipul activitatii sau sectorului de activitate
Drept civil ,Drept procesual civil, Dreptul proprietatii intelectuale si Dreptul mediului înconjurator

• Functia sau postul ocupat - Lector Universitar Doctor

• Principalele activitati si responsabilitati
- Cursuri si seminarii – Drept Civil ( Colegiul de Administratie Publica, anii I si II) si Drept Procesual Civil (Facultatea de Administratie Publica , anul III)
Simona Maya Teodoroiu Biografie Judecator CCR PSD
- Cursuri si seminarii - Dreptul Mediului – Colegiu si Facultatea de Administratie Publica
- Cursuri si seminarii – Dreptul Proprietatii Intelectuale (2003-2004)
- Dezbaterea principalelor teme studiate, cu accent pe practica judiciara si problemele de drept controversate; Elaborarea programelor analitice
- Elaborarea suportului de curs si publicarea cursului universitar de drept civil pentru studentii anilor I si II (colegiu si facultate);
- Coordonarea elaborarii mai multor lucrari de diploma, în fiecare an (în special la materiile Dreptul Mediului si Dezvoltare durabila si protectia mediului)

• Perioada 1997 - 2000: Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA), Strada Povernei, Sector 1, Bucuresti, România

• Tipul activitatii sau sectorului de activitate -  Drept civil , Drept Procesual Civil si Dreptul Mediului

• Functia sau postul ocupat: Asistent Universitar Titular

• Principalele activitati si responsabilitati
- Dezbaterea principalelor teme studiate; discutarea în cadrul orelor de seminar a unor referate si lucrari stiintifice referitoare la materia studiata, potrivit programei analitice

• Perioada 1994 - 1996 - Academia de Studii Economice, Bucuresti, România

• Tipul activitatii sau sectorului de activitate:   Functia sau postul ocupat Asistent Universitar

• Principalele activitati si responsabilitati - - Seminarii de Drept Civil si Comercial cu studentii Facultatii de Management si Facultatii de Comert si Turism (anii II si III)

• Perioada Decembrie 1993 - 1998- Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Române, Calea 13 Septembrie, Sector 5, Bucuresti, România

• Tipul activitatii sau sectorului de activitate -  Sectorul de Drept Privat

• Functia sau postul ocupat Asistent Cercetare, Cercetator Stiintific si, ulterior, Cercetator Stiintific
Principal, gradul III (în prezent, asociat)

• Principalele activitati si responsabilitati -Activitate de cercetare stiintifica în domeniul dreptului civil, dreptului mediului si dreptului proprietatii intelectuale

- Autor al mai multor articole si studii publicate în reviste de specialitate românesti si straine

 - Munca specifica de cercetare, individual si în echipa, în domeniul dreptului privat (în special dreptul civil) si în cel al dreptului mediului, implicând elaborarea de lucrari lunare si rapoarte de cercetare trimestriale si anuale. În activitatea de cercetare au fost abordate teme complexe,
presupunând interdisciplinaritate sau anumite institutii si probleme de drept, precum: “Incidente ale dreptului public în reglementarea dreptului de proprietate”; “Regimul juridic al bunurilor aflate in domeniul public. Aspecte de drept comparat”; “Prejudiciul în dreptul civil si în dreptul mediului înconjurator”, « Aspecte ale libertatii contractuale. Contractul de adeziune ». O parte importanta a activitatii de cercetare a fost concentrata în domeniul dreptului european si al preluarii si aplicarii de catre România a acquis-ului comunitar. Lucrarile elaborate cu acest prilej s-au referit la : « Aspecte ale preluarii acquisului comunitar de mediu în legislatia româna, cu o privire speciala asupra legislatiei orizontale”, ‘’ Transpunerea în legislatia româna a actelor normative privind produsele chimice, din cadrul acquis-ului comunitar de mediu’’, „Accesul la informatia publica si participarea actorilor societatii civile la luarea deciziilor privind mediul înconjurator – aspecte de drept european si de drept comparat”, „Reglementarea la nivel european a raspunderii civile privind dauna ecologica”, „Principiul precautiei si raspunderea civila pentru dauna ecologica” s.a.

 - Participare în calitate de raportor national pentru protectia juridica a mediului la colocviul organizat de “Reseau Droit de l’Environnement” al AUPELF-UREF (L’Agence Francophone pour l’Enseignement Superieur et la Recherche), cu tema “Vers un droit de l’environnement urbain”, desfasurat la Dakar – Senegal (noiembrie, 1996)

•  Din februarie 2005 pana in prezent Consiliul Superior al Magistraturii din Romania - Programe cu finantare internationala, relatii internationale

Sef Unitate Programe Internationale (magistrat), desk-officer pentru programele finantate de Banca Mondiala, avand ca beneficiar CSM, precum si expert national în cadrul unora dintre aceste programe

Din iulie 2007 pana în prezent Consiliul National de Integritate - Membru titular, validat de Senatul României pentru un mandat de 3 ani, la propunerea grupului parlamentar al Partidului Social Democrat

• Perioada  din mai 2002 pâna în februarie 2005 - Integrare Europeana, Euroatlantica si Relatii Internationale -  Secretar de Stat

• Principalele activitati si responsabilitati
- Coordonarea activitatii mai multor directii din cadrul Ministerului Justitiei:
-Directia Integrare Europeana si Euroatlantica , Directia Relatii Internationale,
-Directia Reintegrare Sociala si Supraveghere, Unitatea de Management a Programelor derulate prin Banca Mondiala, Institutul National de Criminalistica,
- Centrul de Pregatire si Perfectionare a Grefierilor si a celuilalt Personal Auxiliar, Directia Asistenta Medicala.
- Membru al delegatiei României pentru negociere privind Capitolul 24 JAI (justitie si afaceri interne) si al Grupului Interministerial pentru redactarea Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeana
- Coordonator al activitatii de elaborare a Documentului de Pozitie al României
- Coordonator al activitatii de cooperare juridica internationala în materie civila, penala si comerciala, de competenta Ministerului Justitiei
- Activitate de avizare a actelor normative

• Perioada (de la – pâna la) Octombrie 1998 – Ianuarie 2000 - Guvernul României, Palatul Victoria, Sector 1, Bucuresti, România; Integrare Europeana
-  Expert Guvernamental în cadrul Departamentului pentru Integrare Europeana al Guvernului României, Directia Infrastructura si Resurse Naturale, desk-officer pentru mediul înconjurator

• Principalele activitati si responsabilitati

- Responsabilitatile profesionale în acest domeniu au presupus, în principal, coordonarea si implicarea, alaturi de expertii ministerului de resort, în procesul de transpunere a acquis-ului comunitar de mediu în legislatia româna, coordonarea derularii asistentei oferite prin programele PHARE pentru protectia mediului (de la faza de redactare a propunerilor de proiect pâna la
implementarea lor), a programelor de înfratire institutionala (“twinning”), precum si pregatirea unor importante documente de pozitie ale României în vederea integrarii europene - Programul National de Aderare la Uniunea Europeana (PNAR) sau Parteneriatul pentru Aderare.

- Participare la pregatirea si desfasurarea reuniunii bilaterale de examinare analitica a acquis-ului comunitar de mediu (mai, 1999), a lucrarilor Subcomitetului nr.6 “Transporturi, Retele trans-europene, energie si mediu” (octombrie, 1999) si a altor reuniuni în domeniu

• Perioada (de la – pâna la) Din martie 2003 pana în prezent: Wilton Park Association, Agentie Guvernamentala în cadrul Foreign and Commonwealth Office of Great Britain, Marea Britanie

• Perioada (de la – pâna la) Din septembrie 2002 pâna în prezent: Curtea Internationala Permanenta de Arbitraj(PCA), Haga

• Perioada (de la – pâna la) Din decembrie 2004 - Curtea de Conciliere si Arbitraj a OSCE - Membru

STUDII SI CURSURI DE SPECIALITATE

• Septembrie 1997 - Iulie 2002 - Academia Româna – Institutul de Cercetari Juridice  - Sustinerea tezei de doctorat cu tema „Repararea civila a daunei ecologica” - Doctor în Drept

STUDII SI CURSURI DE SPECIALITATE Simona Maya Teodoroiu

• Noiembrie 2007 -  Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Justitiei din Olanda MTEC/EVD), Haga

Cursul de pregatire profesionala „Administrarea sistemului judiciar – o perspectiva organizatorica si a politicilor aferente”

• Perioada 2000 - 2001 - Facultatea Internationala de Drept Comparat, Strasbourg, Franta

Absolventa a cursurilor de :
- drept civil comparat (persoane, bunuri, obligatii, contracte)
- common law (bunuri, contracte, obligatii)
- drept musulman
- drept constitutional comparat
- libertati publice în diferite sisteme de drept
- drept procesual civil comparat
- sisteme de drept public postsocialist.

• Perioada  1999 - Comisia Europeana, Directia Generala „Mediu înconjurator, securitate
nucleara si protectie civila”, Unitatea A3 „Relatii Internationale si Mediu Înconjurator”

Stagiul de lucru la Comisia Europeana a presupus participarea la o serie de întâlniri si negocieri cu state terte ( spre exemplu, cu reprezentanti ai OMC, cu reprezentanti ai statelor asiatice); elaborarea de note interne, non papers si documente de lucru, la solicitarea sefului de unitate, în domenii specifice (utilizarea organismelor modificate genetic si protectia mediului, legislatia Uniunii
Europene privind deseurile si deseurile periculoase)

• Perioada  1998 - Universitatea Catolica din Louvain (Belgia), Louvain –la -Neuve, Facultatea
de Drept - Absolvent al Summer Programme in European Community Consumer Law

• Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept, 1993 - Licentiata în drept. Tema lucrarii de licenta a fost „Aspecte interdisciplinare privind cetatenia”

Biografia Simona Maya Teodoroiu, nu poate fi "completa" fara a cunoaste si averea ei. Pentru ca oamenii sunt interesati mai mult de banii din conturi decat de studiile stiintifice.

Asadar, potrivit declaratiei de avere completate de Maya Teodoroiu în decembrie 2014, prezenta pe site-ul CSM, noul judecator CCR detine un teren agricol de 2,50 hectare în comuna doljeana Podari si un teren intravilan în Craiova.

De asemenea, Simona Maya Teodoroiu are doua apartamente în Bucuresti, cumparate în 1999 si, respectiv, 2004, prin valorificarea unei mosteniri.

Teodoroiu detine, conform declaratiei de avere, 12 conturi si depozite bancare, ce însumeaza 188.367 de lei, 89.234 euro si 7658 de dolari.
MAI POTI CITI