MODEL DECLARAȚIE pe propria răspundere pentru a merge la SCOALĂ. Descarcă pdf online.

Model declarație părinti pentru la scoală pdf, declarație pe propria răspundere pentru la scoală,
declarație elevii pot merge la scoală telefon, declarație pentru a merge la scoală completare online, declarație pentru a merge la scoală online pe telefon

Elevii vor putea intra în şcoală doar cu declaraţia pe propria răspundere completată de către părinti, potrivit căreia copilul nu a prezentat simptome specifice COVID-19, nu a fost diagnosticat cu această boală şi nici nu a venit în contact cu o persoană testată pozitiv în cele 14 zile anterioare începerii școlii.

model declaratie pe proprie răspundere la scoala semnata de parinti

Iată ce cuprinde modelul de declarație pe proprie răspundere pentru a merge la școală

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PENTRU PĂRINȚI

Subsemnatul (Numele și prenumele) .............................................................................,
în calitate de părinte/ocrotitor legal al elevului
......................................................................................................, născut la data
de...................., cu domiciliul în Localitatea ...................................................................., Strada
.............................................................................., Nr. ......, Bloc ....., Scara......,
Apartament........., din clasa a ................, la școala/liceul
..............................................................................................., cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că în ultimele 14 zile:

• Copilul nu a prezentat simptome specifice unei afectiuni cu potential infectios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc).
• Copilul nu a fost diagnosticat cu COVID-19
• Copilul nu a venit în contact cu o persoană testată pozitiv pentru această afecțiune.

Nu voi aduce copilul în colectivitate dacă prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc).

Menționez că, în perioada suspendării cursurilor școlare, elevul

• nu a avut nicio problemă de sănătate
• a avut o problemă de sănătate, motiv pentru care a necesitat consult medical. Anexez o copie a documentelor medicale corespunzătoare (scrisoare medicală sau bilet de ieșire din spital).

Data: ............................ Semnătura,

Persoana de contact:
Numele........................................................................................................./calitatea..................
Nr. telefon:..........................................

Nota: Declaratia condiționează primirea copilului in colectivitate la inceputul fiecarui ciclu de prezenta fizica in spatiul scolar si va fi prezentata la triajul epidemiologic la intarea in unitate

Așadar. părinţii vor completa o declaraţie pe propria răspundere (descarcă pdf), altfel elevii nu vor putea intra la ore.
MAI POTI CITI