RUGACIUNE puternica la vreme de ispita si indoiala. Rugaciune ajutor imediat la vremuri de tulburare.

Iata o rugaciune pentru liniste si ajutor, rugaciune pentru indepartarea necazurilor si pentru ajutor in toate la vreme de ispita si indoiala. Rugaciune puternica pentru luminarea gandurilor.

Rugaciunea scurta pentru izbavirea de ispita din Plasmi lui David:

Dumnezeule, întru numele Tău mân­tuiește-mă și întru puterea Ta mă ju­decă. Dumnezeule, ascultă rugă­ciunea mea; pleacă urechea Ta la graiurile gurii mele.

Ia aminte spre mine și mă ascultă, că m-am mâhnit întru îngrijorarea mea și m-am abă­tut. Inima mea s-a tulburat întru mine și frica morții a căzut asupra mea. Temere și cutremur au venit peste mine și întunericul m-a acoperit.
RUGACIUNE puternica la vreme de ispita si indoiala pt luminarea gandurilor

Doamne, Dumnezeul mântuirii me­le, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă până la Tine rugă­ciu­nea mea; că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat!

Miluiește-mă, Doamne, că nepu­tin­­­cios sunt! Vindecă-mă, că s-a tul­bu­rat foarte sufletul meu. Ostenit-am întru suspinarea mea. În toate nop­țile îmi stropesc patul cu lacrimile mele și în ele îmi scald așternutul.

Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi? Nădăj­­duiește spre Dumnezeu și mă voi măr­turisi Lui, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu.

Domnul este luminarea mea și Mân­­tuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?

Iubi-Te-voi, Doamne, virtutea mea! Domnul este întărirea mea și scă­pa­rea mea și izbăvitorul meu. Dumnezeu este ajutorul meu și voi nădăjdui întru Dânsul: Apărătorul meu și puterea mântuirii mele și sprijinitorul meu. Amin.

Despre ispita si indoiala in vemuri de tulburare in care cauti liniste si ajutor

Când omul înțelege că sensul vieții sale este dobândirea mântuirii, sufletul lui se umple de neliniștea „cea bună”, după cum spunea Sfântul Paisie Aghioritul.

Această neliniște spirituala, lanutrica, înseamnă o căutare permanentă a virtuților, a prilejurilor prin care poate să se vindece de patimi și să sporească duhovnicește.

Când omul își face o preocupare din dobândirea virtuților creștine – dragostea, pacea, îndelunga-răbdare, smerenia, blândețea -, sufletul lui simte multă odihnă, chiar dacă se ostenește pentru a câștiga aceste bunătăți.
MAI POTI CITI