Cursurile de Expert in Egalitate de Sanse probabil o noua afacere.

Se prefigureaza o noua oportunitate pentru firmele care organizeaza cursuri de calificare si anume cursurile pentru expertii si tehnicienii in egalitate de sanse.

Si asta deoarece, in curand, firmele cu peste 50 de salariați vor fi obligate să aibă angajat un expert în egalitate de șanse!

Guvernul Romaniei a reglmentat exercitarea profesiei de expert și a celei de tehnician în egalitate de șanse, prin modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

Profesiile de tehnician si de expert in egalitate de sanse au fost introduse în COR (Clasificarea Ocupațiilor în România) în anul 2014, respectiv 2015.

Iata care sunt principalele atribuții ale expertului in egalitate de sannse:

Acesta va analizează contextul de apariție și evoluție a fenomenului de discriminare de gen, precum și nerespectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați și recomandă soluţii în vederea respectării acestui principiu.
cursuri angajari tehnician si expert egalitate de sanse

Expertul in egalitatea de sanse formulează recomandări/observaţii/propuneri în vederea prevenirii/gestionării/ remedierii contextului de risc care ar putea conduce la încălcarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, cu respectarea principiului confidențialității;

Expertul va propune măsuri privind asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, evaluează impactul  acestora asupra femeilor și bărbatilor, si elaborează planuri de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în care să fie cuprinse cel puțin:
  • măsuri active de promovare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și eliminarea discriminării directe și indirecte după criteriul de gen, 
  • măsuri privind prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă, 
  • măsuri privind  egalitatea de tratament în ceea ce privește politica de remunerare, promovare în funcții și ocuparea funcțiilor de decizie.

Acesta elaborează, fundamentează, evaluează și implementează  programe și proiecte în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați si acordă consultanță de specialitate pentru aplicarea prevederilor legislației naționale și comunitare în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.

Persoana desemnată cu atribuții în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați beneficiază de cursuri de formare în expert în egalitate de șanse sau un tehnician în egalitate de șanse între femei și bărbați, într-o perioadă de 2 ani de la data desemnării.

Asadar, apar noi oportunitati atat pentru viitori angajati cat si pentru firmele specializate in oferirea de cursuri de calificare.

Tehnician sau expert in egalitatea de sanse era ceea ce mai lipsea pentru o tara in care constructia unei linii de metrou se face la acelasi pret pe care compania lui Elon Musk l-a platit sa lanseze in spatiu Falcon Heavy, cea mai puternica racheta din acest moment!
MAI POTI CITI