Biografie Camelia Bogdan Judecatoarea lui Dan Voiculescu atat de mediatizata in mod negativ

Cine este Judecatoarea Camelia Bogdan. 

Biografia Camelia Bogdan, judecatoarea din controversatul caz al "mogulului" Dan Voiculescu.

Informatii personale judecatoare Camelia Bogdan:
data nasterii: 4 martie 1981
locul nasterii: Timisoara

Informatii de contact Camelia Bogdan: camibogdan@gmail.com

Experienta profesionala judecatoare Camelia Bogdan
2009-prezent: judecator la Tribunalul  Bucuresti, Sectia a II-a Penal
2013: expert CEELI Praga, recomandare din partea Ambasadei Statelor Unite din Bucuresti
2013: membru al Grupului de lucru pentru eficientizarea procesului de identificare, indisponibilizare si valorificare a produsului infractiunii
ianuarie 2008-prezent: formator al Scolii Nationale de Grefieri în domeniile Cooperarii judiciare internationale  în materie penala, drept procesual penal, drept penal, drept procesual civil si drept comunitar, Departamentul formare continua
octombrie 2005-mai 2007: asistent universitar doctorand al Facultatii de Drept si Stiinte Administrative din cadrul Universitatii Andrei Saguna din Constanta, la urmatoarele discipline:
- Drept penal, prof. coordonator: Prof. Univ. Dr. Ilie Pascu
- Drept civil aprofundat, prof. coordonator: Conf. Univ. Dr. Cristian Jora
- Drept procesual civil, prof. coordonator: Lect. Univ. Drd. Vasile Bîcu
august 2005-noiembrie 2009: judecator la Judecatoria Constanta
2003-2005: auditor de justitie în cadrul Institutului National al Magistraturii

Educatie si formare Camelia Bogdan

2013: doctorand al Facultatii de Drept, Universitatea Bucuresti, la disciplina Drept Procesual Penal, Coordonator Stiintific: Prof. univ. dr: N. Volonciu, cu tema „Masuri asiguratorii în vederea confiscarii produsului infractiunii”
Camelia-Bogdan-Biografie-Judecatoare-Dan-Voiculescu

2005-2009: doctorand al Facultatii de Drept, Universitatea Bucuresti, la disciplina Drept Penal, Coordonator Stiintific: Prof. univ. dr: E. Stancu, cu tema „Incriminarea, prevenirea si combaterea spalarii banilor provenind din activitati de crima organizata, potrivit reglementarilor interne si internationale”; teza a fost sustinuta în public în data de 25.06.2009, în prezent fiind doctor în Drept,  titlu acordat prin Ordinul Ministerului Educatiei Cercetarii si Inovarii nr. 4698 din 14 august 2009

2003-2004: master în stiinte penale, Media de Absolvire: 10, lucrare de dizertatie la disciplina Drept Procesual Penal, Prof. univ. dr: N. Volonciu, cu tema ,,Analiza sistemului probator conturat de Codul de Procedura Penala în lumina Conventiei Europene a Drepturilor Omului si Îndatoririlor Fundamentale”.

2003-2005: auditor de justi?ie în cadrul Institutului National al Magistraturii

1999-2003: studenta în cadrul Facultata?ii de Drept, Universitatea Bucuresti

ACTIVITATEA DE CERCETARE STIINTIFICA JUDECATOR CAMELIA BOGDAN
Rezultatele pe care le-am obtinut în urma activitatii de cercetare stiintifica pe care am desfasurat-o se concretizeaza în:
 - 1 monografie;
 - teza de doctorat;
 - 97 lucrari stiintifice publicate în reviste de specialitate dintre care:
-   95 lucrari stiintifice elaborate în calitate de autor;
-   2 lucrari stiintifice elaborate în calitate de coautor
- comunicari prezentate la 13 simpozioane stiintifice

ALTE ACTIVITATI  CAMELIA BOGDAN
Membru al Societatii Române de Criminologie si Criminalistica;
Membru al Asociatiei Române de Stiinte penale;
Membru al Grupului National care a aderat la Asociatia Internationala de Drept penal;
Membru al Asociatiei Franco – Române a Juristilor;
Membru al Asociatiei autorilor si editorilor români PERGAM.

JUDECATOR CAMELIA BOGDAN PREMII SI DISTINCTII ACORDATE:
- Premiul al II-lea obtinut la concursul organizat de Institutul National al Magistraturii si Asociatia Alternative Sociale  în cadrul proiectului  “Promovarea integritatii magistratilor si cresterea încrederii publicului în sistemul de justitie”, proiect finantat de Ambasada Britanica la Bucuresti pentru tema “Anti-coruptia vazuta din interior”, Bucuresti, octombrie 2008;
- Medalie cu efigia Consiliului Superior al Magistraturii ;
- Premiul “Curaj în exercitarea justitiei”, acordat de Alianta pentru o Românie Curata, Bucuresti, decembrie 2011.

LISTA LUCRARILOR STIINTIFICE PUBLICATE DE CAMELIA BOGDAN

STUDII SI ARTICOLE PUBLICATE:

A. Autor unic
- ,,Verificari privind arestarea preventiva în cursul judecatii”, în Revista de Drept Penal nr.1/2005, ISSN:1223-0790, p.132-135 (4 p.);

- ,,Scurte consideratii asupra unor mijloace din Codul de procedura penala în lumina juriprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului,  cu privire speciala asupra înregistrarilor audio si video”, în Revista Doctrina si Jurisprudenta nr. 3/2005, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), ISSN: 1584-823X, p. 245-251  (7 p.);

- ,,Interceptarile audio sau video”, în Revista de Drept Penal nr.1/2006, p.106-113, ISSN:1223-0790 (8 p.);

- „Consideratii generale privind evolutia criminalitatii organizate”, în Revista de criminologie, criminalistica si penologie nr. 2/2006, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), Societatea Româna de Criminologie si Criminalistica si Ministerul Justitiei (Administratia Nationala a Penitenciarelor), ISSN:1454-5624, pag 83-121 (39 p.);

- „Organisme judiciare europene specializate în prevenirea si combaterea criminalitatii” în Revista de criminologie, criminalistica si penologie nr. 2/2006, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), Societatea Româna de Criminologie si Criminalistica si Ministerul Justitiei (Administratia Nationala a Penitenciarelor), ISSN: 1454-5624; pag 122-129 (8 p.);

- „România – placa turnanta a crimei organizate la nivel regional, european si international. Realitati si perspective legislative privind incriminarea, prevenirea si combaterea criminalitatii organizate”, în Revista Doctrina si Jurisprudenta nr. 2/2006, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), ISSN: 1584-823X, p. 1-14  (14 p.);

- „Consideratii generale privind infractiunea de spalare a banilor”, în Revista Doctrina si Jurisprudenta nr. 2/2006, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), ISSN: 1584-823X; p. 65-113 (49 p.);

- „Consideratii privind consacrarea legislativa a dreptului instantelor judecatoresti de anulare a clauzelor abuzive inserate in unele contracte de telefonie mobila”, în Doctrina si Jurisprudenta nr. 3/2006, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p. 123-132, ISSN: 1584-823X (10 p.);

- „Scurte consideratii privind consecintele neîndeplinirii obligatiilor banesti. Dreptul si obligatia judecatorului de a interveni in contracte”, în Doctrina si Jurisprudenta nr. 3/2006, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p. 152-163, ISSN: 1584-823X (10 p.);

- „Infractiunea de spalare a banilor in legea franceza si germana”, în Revista de Drept Penal, nr.4/2006, p.124-130, ISSN:1223-0790 (7 p.);

- ,,Reglementarea comunitara a dezideratului fundamental al Uniunii Europene: crearea unui spatiu de libertate, securitate si justitie”, în Doctrina si Jurisprudenta nr. 4/2006, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p.17-33, ISSN: 1584-823X (14 p.);

- ,,Dreptul la libertate si siguranta în lumina Conventiei Europene a Drepturilor Omului , a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului si Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”, în Doctrina si Jurisprudenta nr. 4/2006, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p.74-91 (18 p.),  ISSN: 1584-823X;

- ,,Subiectul activ al infractiunii de spalare a banilor” în Revista de Drept Penal, nr.1 /2007, p.71-77 (7 p.),  ISSN:1223-0790;

- „Particularitati ale mecanismului investigarii infractiunilor de spalare a banilor în cursul urmaririi penale”, în Revista Curierul Fiscal, nr.8/2007, p.15-18, (4 p.),  ISSN: 1841-7779;

- ,,.Privire de ansamblu asupra instrumentelor utilizate in spalarea banilor” în Revista Curierul Fiscal, nr.9 /2007, p. 8-11 (4 p.), ISSN: 1841-7779;

- ,,Controverse privind subiectul activ al infractiunilor de spalare a banilor” în Doctrina si Jurisprudenta nr. 1/2007, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p.66-86 (21 p.), ISSN: 1584-823X;

- ,,Analiza procesului de reciclare a fondurilor provenite din savârsirea de infractiuni” în Doctrina si Jurisprudenta nr. 1/2007, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p.87-130 (44 p.),  ISSN: 1584-823X;

- ,,Reglementari europene privind spalarea banilor murdari. Privire speciala asupra  dispozitiilor celei de-a treia Directive a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spalarii banilor si al finantarii terorismului” în Doctrina si Jurisprudenta nr. 1/2007, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p.131-160 (30 p.),   ISSN: 1584-823X;

- ,,Infractiunea  de spalare a banilor. Distinctii. Conexiuni cu alte infractiuni din sfera dreptului penal al afacerilor” în Doctrina si Jurisprudenta nr. 2/2007, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p.15 -76 (62 p.),   ISSN: 1584-823X;

- ,, Experienta României în prevenirea si combaterea violentei la locul de munca” în Doctrina si Jurisprudenta nr. 2/2007, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p.99-110 (12 p.),    ISSN: 1584-823X;

- ,,Tehnici de disimulare a originii legale si/sau disimulare a originii ilicite  a fondurilor obtinute prin activitati de crima organizata” , în Revista Curierul Fiscal, nr.12 /2007, p. 15-18 (4 p.), ISSN: 1841-7779;

- ,,Consideratii privind  oportunitatea adoptarii unei strategii europene pentru prevenirea si combaterea mobbingului”, în Revista de Dreptul Muncii, nr.6/2007, p.35-46 (12 p.),  ISSN:1582-7534;

- ,,Infractiunea de spalare a banilor  în peisajul dreptului penal al afacerilor” în Jurnalul de Studii Juridice nr.1-2/2007, p. 51-78 (28 p.),  ISSN:1841-6195;

- ,,Distinctii între infractiunea de spalare a banilor si infractiunile de tainuire si de favorizare a infractorului” în Jurnalul de Studii Juridice nr.3-4/2007, p.69-95 (27 p.),   ISSN:1841-6195;

- Recenzie a Conferintei ”The Anti-Discrimination Directives of 2000” organizate de Academia de Drept European”,  în Revista de Dreptul Muncii nr.6/2007, p.227-230 (4 p.),    ISSN:1582-7534;

- Recenzie a monografiei ,,Solutiile la judecata în apel”, autor Laura Mihaela Pamfil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007, în Revista de Drept Penal nr.1/2008, p. 241-242 (2 p.),  ISSN:1223-0790;

- ,,Reglementarea mobbingului în legislatia penala româna”,  în Revista de Drept Penal nr.1/2008, p.112-118 (7 p.),     ISSN:1223-0790;

- ,,Tipologii de spalare a banilor provenind din traficul de persoane si traficul de migranti”, în Revista de criminologie, criminalistica si penologie nr. 2/2008, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), Societatea Româna de Criminologie si Criminalistica si Ministerul Justitiei (Administratia Nationala a Penitenciarelor), pag 49-59 (11 p.),      ISSN:1454-5624;

- ,,Reglementarea infractiunii de spalare a banilor în legislatia chineza si în legislatia statului Hong Kong”, în Revista de criminologie, criminalistica si penologie nr. 2/2008, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), Societatea Româna de Criminologie si Criminalistica si Ministerul Justitiei (Administratia Nationala a Penitenciarelor), pag 60-63 (4 p.),  ISSN:1454-5624;

- ,,Anti-coruptia vazuta din interior” în Revista de criminologie, criminalistica si penologie nr. 2/2008, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), Societatea Româna de Criminologie si Criminalistica si Ministerul Justitiei (Administratia Nationala a Penitenciarelor), pag 126-134 (9 p.),   ISSN:1454-5624;

- ,,Perspective privind prevenirea si combaterea infractiunilor de coruptie si de spalare  a banilor” în Revista de criminologie, criminalistica si penologie nr. 2/2008,  editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), Societatea Româna de Criminologie si Criminalistica si Ministerul Justitiei (Administratia Nationala a Penitenciarelor), pag 135-149 (15 p.),  ISSN:1454-5624;

- ,,Perspective privind cooperarea politieneasca si cooperarea judiciara în materie penala, în lumina Tratatului de la Lisabona” în Revista de criminologie, criminalistica si penologie nr. 2/2008,  editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), Societatea Româna de Criminologie si Criminalistica si Ministerul Justitiei (Administratia Nationala a Penitenciarelor), pag 156-192 (37 p.), ISSN:1454-5624;

- ,,Consideratii privind unele conexiuni între spalarea banilor si finantarea actelor de terorism” în Revista de criminologie, criminalistica si penologie nr. 2/2008,  editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), Societatea Româna de Criminologie si Criminalistica si Ministerul Justitiei (Administratia Nationala a Penitenciarelor), pag 193-202 (10 p.),  ISSN:1454-5624;

- ,,Consideratii privind coruptia –  parte integranta, dar si factor favorizant al criminalitatii economice” în Revista de criminologie, criminalistica si penologie nr. 2/2008,  editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), Societatea Româna de Criminologie si Criminalistica si Ministerul Justitiei (Administratia Nationala a Penitenciarelor), pag 207-221 (15  p.), ISSN:1454-5624;

- ,,Consideratii privind conexiunile între infractiunea de spalare a banilor si faptele de coruptie” în Revista de criminologie, criminalistica si penologie nr. 2/2008,  editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), Societatea Româna de Criminologie si Criminalistica si Ministerul Justitiei (Administratia Nationala a Penitenciarelor), pag 230-242, (13  p.), ISSN:1454-5624;

- ,,Tipologii de spalarea banilor prin utilizarea sistemului de comert” , în Revista Curierul Fiscal nr.6/2008, p.27 -31 (5  p.), ISSN: 1841-7779;

- ,,Deturnarea activitatii entitatilor corporatiste, inclusiv a prestatorilor de servicii pentru trusturi si societati” în Revista Curierul Fiscal nr.7/2008, p.28 -33 (6  p.),  ISSN: 1841-7779;

- ,,Tipologii de spalare a banilor si finantare a terorismului prin  intermediul sectorului imobiliar” în Revista Curierul Fiscal nr.9/2008, p.29-37 (9 p.),   ISSN: 1841-7779;

- ,,Noi tendinte ale procesului de spalare a banilor” în Revista Curierul Fiscal nr.10 /2008, p.31-34 (4 p.),   ISSN: 1841-7779;

- ,,Aspecte privind entitatilor raportoare de cunoastere a clientelei potrivit prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor” în Revista Curierul Fiscal, nr.11 /2008, p.29-34 (6 p.),  ISSN: 1841-7779;

- ,,Delimitari privind conceptele analizate în procesul de spalare a banilor”, în Revista Curierul Fiscal nr.12 /2008, p.28-33 (6 p.),   ISSN: 1841-7779;

- „Încercari actuale de clasificare a principalelor activitati de crima organizata din România” în Revista de criminologie, criminalistica si penologie nr. 3/2008,  editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), Societatea Româna de Criminologie si Criminalistica si Ministerul Justitiei (Administratia Nationala a Penitenciarelor), pag 69-77 (9 p.),   ISSN:1454-5624;

- ,,Curtea  Europeana de Justitie si  principiul non bis in idem”, în Revista de Drept Penal nr.3/2008, p.115-121 (7 p.), ISSN:1223-0790;

- „Aspecte teoretice si de practica judiciara privind înfiintarea masurilor asiguratorii în cadrul investigarii infractiunii de spalare a banilor”, în Jurnalul de Studii Juridice nr.1-2/2008, p.108-137, (30 p.) ISSN : 1841-6195;

- „Aspecte de practica judiciara privind predarea in baza unui mandat european de arestare”, în Doctrina si Jurisprudenta nr. 4/2008, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p.38-45 (8p.), ISSN: 1584-823X;

- „Reglementari penale internationale privind obligativitatea dispunerii sechestrului si confiscarii în cazul savârsirii infractiunii de spalare a banilor”, în Doctrina si Jurisprudenta nr. 4/2008, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p. 46-50 (5 p.),    ISSN: 1584-823X;

- „Consideratii privind procesul de apropiere al legislatiilor penale privind spalarea banilor murdari”, în Doctrina si Jurisprudenta nr. 4/2008, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p. 51-54 (4p.),  ISSN: 1584-823X;

- „Incriminarea, prevenirea si combaterea spalarii banilor potrivit reglementarilor elvetiene” în Doctrina si Jurisprudenta nr. 4/2008, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p. 55-57 (3p.),   ISSN: 1584-823X;

- „Incriminarea, prevenirea si combaterea spalarii banilor în Liechtenstein”, în Doctrina si Jurisprudenta nr. 4/2008, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p. 58-61 (4 p.), ISSN: 1584-823X;

- „Asistenta judiciara internationala în materie penala. Comunicarea si notificarea actelor judiciare în materie penala”, în Doctrina si Jurisprudenta nr. 4/2008, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p. 62-73 (10 p.),   ISSN: 1584-823X;

- „Obtinerea de probe pe calea comisiilor rogatorii internationale în materie penala. Transmiterea/obtinerea de informatii asupra dreptului strain”, în Doctrina si Jurisprudenta nr. 4/2008, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p. 74-83 (10 p.),  ISSN: 1584-823X;

- „Tipologii de spalare a banilor implicând persoanele expuse politic”, în Jurnalul de Studii Juridice nr.3-4/2008, p. 111-130 (21 pag), ISSN : 1841-6195;

- „Evaluarea conformitatii legislatiei românesti de prevenire a spalarii banilor cu reglementarile internationale anti-spalare”, în Revista Curierul Fiscal nr.1/2009, p.37-40 (4 p.), ISSN: 1841-7779;

- „Personalul Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Infractiuni”, în Revista de Drept Penal nr.1/2009, p.129-133 (5 p.), ISSN: 1223-0790;

-,, Modelele de analiza a procesului de spalare a banilor”, în Doctrina si Jurisprudenta nr. 3/2009, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p. 89-95 (7 p.),  ISSN: 1584-823X;

- ,,Unele consideratii privind sistemul probator conturat de dispozitiile legii speciale uzitat in investigarea infractiunilor de spalare a banilor”, în Doctrina si Jurisprudenta nr. 3/2009, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p. 109-117(8 p.),  ISSN: 1584-823X;

- ,,Consideratii privind infractiunile prevazute de art. 24 din Legea nr. 656/2002” în Doctrina si Jurisprudenta nr. 3/2009, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p.130-143 (14 p.),  ISSN: 1584-823X;

- ,,Infractiunea de spalare a banilor si infractiunea de tainuire”, în  Revista de Drept Penal nr.4/2009, p. 91-106 (16 p.), ISSN: 1223-0790;

- ,,Garda Financiara, este sau nu un reprezentant al Statului Român?”, în Revista de Drept Penal nr.2/2010, p.176-180 (5 p.),  ISSN: 1223-0790;

- „Consideratii privind temeiul solutiei neînceperii urmaririi penale în  cazul savârsirii infractiunii de înselaciune în conventii in ipoteza emiterii unor bilete la ordin fara acoperire”, în Doctrina si Jurisprudenta nr.3/2010, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p. 165-167 ( 3 p. ),  ISSN: 1584-823X;

- “Relevanta  probatorie a interceptarilor   audio  si  video. Distinctii.”, în Doctrina si Jurisprudenta nr.3/2010 , editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p. 146-162 ( 17 p.),  ISSN: 1584-823X;

- „Aspecte privind solutionarea plângerii împotriva ordonantei procurorului privind prelungirea duratei masurii preventive de a nu parasi tara”, în Doctrina si Jurisprudenta nr.3/2010, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p.186-187 (2 p.),  ISSN: 1584-823X;

- “Contestatia la executare. Retragere. Instanta competenta.”, în Doctrina si Jurisprudenta nr.3/2010, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p.189  (1 p.),  ISSN: 1584-823X;

- „Întreruperea cursului prescriptiei executarii pedepsei prin emiterea mandatului european de arestare. Distinctii.”, în Doctrina si Jurisprudenta nr.3/2010, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p.173-175( 3 p.),  ISSN: 1584-823X;

- „Verificarea arestarii preventive la primirea dosarului de urmarire penala. Exigente.”, în Doctrina si Jurisprudenta nr.3/2010, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p.190-193 ( 4 p.  ),  ISSN: 1584-823X;

- „Propuneri de lege ferenda privind incriminarea, prevenirea si combaterea faptelor de spalare a banilor”, în Revista Analele Universitatii din Bucuresti nr.IV/2010, p.37-60 (24 p.), ISSN: 1011-0623;

- ,,Infractiunea de spalare a banilor. Infractiuni conexe”, în Revista de Drept Penal nr.4/2010, ISSN: 1223-0790, p. 75-89 (15 p.), ISSN: 1223-0790;

- ,, Consideratii privind necesitatea îmbunatatirii cadrului legal al interceptarii convorbirilor telefonice”, în Doctrina si Jurisprudenta nr.1/2011, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p. 85-104 (20 p.) ISSN: 1584-823X;

- ,,Despre necesitatea confiscarii bunurilor dobândite ca urmare a valorificarii veniturilor realizate din infractiuni”, în  Revista de Note si Studii Juridice: http://www.juridice.ro/nsj , ISSN: 2066-0944, publicat si pe site-ul www.curierulfiscal.ro. ;

- “Importanta confiscarii produselor infractiunii”, în Doctrina si Jurisprudenta nr.2/2011, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), ), p. 85-104 (12 p.),  ISSN: 1584-823X;

- „Proxenetism. Schimbarea încadrarii juridice. Valorificarea circumstantelor atenuante. (Nota critica la Decizia penala nr.1012/R din  09 mai 2011 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia I Penala)” în Doctrina si Jurisprudenta nr.2/2011, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), ), p. 61-77(17 p.) ,  ISSN: 1584-823X;

- „Instanta careia îi revine competenta materiala sa constate inadmisibilitatea recursului dupa modificarea  dispozitiilor articolului  2781alin. (10) C proc. pen.”, în Doctrina si Jurisprudenta nr.2/2011, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), ), p. 104-110 (7 p.) , ISSN: 1584-823X;

- “Arestarea preventiva. Lipsa indiciilor temeinice, în lumina principiilor jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, reliefate în hotarârea TSONEV nr. 2 împotriva Bulgariei”, în Doctrina si Jurisprudenta nr.2/2011, editata de Ministerul Public (Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie), p. 119-123 (5 p.) ISSN: 1584-823X

Si aceasta nu este intregul CV al judecatoarei Camelia Bogdan. Activitatea judecatoarei Camelia Bogdan este impresionanta si nu poate fi cuprinsa intr-un singur articol!

Biografie Camelia Voiculescu, Camelia Bogdan biografia, Camelia Bogdan Dan Voiculescu, Camelia Bogdan wiki
MAI POTI CITI